Polityka zwrotów i reklamacji

Jeśli jesteś naszym klientem – konsumentem – przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: shop@conceptpro.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Nowobielawska 38/2, 58-260 Bielawa, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.
  ZWROT nie dotyczy towarów, które były podane CUSTOMIZACJI!

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: shop@conceptpro.pl lub drogą pocztową na adres ul. Nowobielawska 38/2, 58-260 Bielawa .

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Nowobielawska 38/2, 58-260 Bielawa

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Procedura reklamacyjna

Krok 1: Skontaktuj się z obsługą klienta:

Jeśli uważasz, że zakupione przez Ciebie produkty są wadliwe lub nie spełniają Twoich oczekiwań, skontaktuj się z naszą obsługą klienta. Możesz to zrobić poprzez:

 

– E-mail: [Adres e-mail obsługi klienta]

– Telefon: [Numer telefonu obsługi klienta]

– Formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie internetowej: [Link do formularza]

 

Krok 2: Przygotuj niezbędne informacje:

Aby przyspieszyć proces reklamacji, przygotuj następujące informacje i dokumenty:

– Numer zamówienia lub paragon/faktura

– Dokładny opis problemu lub wady produktu

– Zdjęcia wadliwego produktu (jeśli to możliwe)

– Twoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

 

Krok 3: Zgłoszenie reklamacji:

Skontaktuj się z obsługą klienta i przekaż wszystkie niezbędne informacje dotyczące reklamacji. Pracownik obsługi klienta zarejestruje Twoje zgłoszenie i przekaże je do dalszego rozpatrzenia.

 

Krok 4: Rozpatrzenie reklamacji:

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z naszymi zasadami i polityką gwarancyjną. Proces ten obejmuje:

 

– Sprawdzenie zgłoszenia reklamacyjnego i przesłanych dokumentów.

– Ocena wad produktu przez naszych specjalistów.

– Kontakt z Tobą w celu potwierdzenia lub uzyskania dodatkowych informacji.

– Podjęcie decyzji w sprawie reklamacji.

 

Krok 5: Rozstrzygnięcie reklamacji:

Po rozpatrzeniu reklamacji zostaniesz poinformowany o naszej decyzji. Może to obejmować:

 

– Uznana reklamacja: Otrzymasz informacje na temat wymiany produktu, naprawy lub zwrotu pieniędzy, w zależności od Twojego wyboru.

– Odrzucona reklamacja: Jeśli reklamacja nie zostanie uznana, uzasadnimy naszą decyzję.

 

Krok 6: Realizacja decyzji:

Jeśli reklamacja zostanie uznana, wykonaj zalecone kroki w celu wymiany, naprawy lub zwrotu produktu. Jeśli otrzymasz zwrot pieniędzy, zostaniesz poinformowany o terminie jego realizacji.

 

Nasza firma zobowiązuje się do rzetelnego i uczciwego rozpatrywania reklamacji, dbając o zadowolenie naszych klientów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procedury reklamacyjnej lub produktów, jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby udzielić Ci odpowiednich informacji i wsparcia. Dziękujemy za zakupy u nas i jesteśmy gotowi pomóc Ci w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z naszymi produktami.

Zamknij
Back to top
Zamknij

Masz pomysł? My wprowadzimy go w życie!

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu